Känner du dig osäker på statusen på ditt system?
Har du en känsla av att det finns områden i ditt system som inte lever upp till kraven?

Låt oss tillsammans med er genomföra en systemanalys.

Vi kommer till er och tillsammans med ansvarig person analyserar 10 områden som vi har identifierat som framgångsfaktorer i systemförvaltningen.
Efter genomförd analys får ni ett protokoll som beskriver statusen på ert system och eventuella förbättringspunkter.

Det kostar er ingenting och ni kan känna er säkrare på att ert system förvaltas på ett framtidsäkert sätt.

Skicka ett mail till info@midsys.se så kontaktar vi er inom kort.