RPGs utveckling

RPG har genomgått en ganska stor förändring sen det skapades för IBM 1401. RGP IV (ILE RPG) har inte mycket gemensamt med det ursprungliga RPG men en del saker finns kvar. Program cykeln, indikatorer, olika ”specs” så som F-specs för files, C-specs för calculations mfl. Numera ”behövs” inte dessa ursprungliga funktioner men de finns kvar…