Från Subrutin till Subprocedur

Använder Du fortfarande subrutiner? Verkar procedurer krångligt? Behöver vi verkligen service-program? Måste vi skapa gemensamma ”copy”-sourcar? Vad ska man med procedurer till egentligen? Är det här några av Dina funderingar kring procedurer? Procedurer i sin enklaste form är inte svårare än subrutiner.  Jämför det här: begsr funktion; //Funktionens rpg-kod endsr; dcl-proc funktion; //Funktionens rpg-kod end-proc;…

RPGs utveckling

RPG har genomgått en ganska stor förändring sen det skapades för IBM 1401. RGP IV (ILE RPG) har inte mycket gemensamt med det ursprungliga RPG men en del saker finns kvar. Program cykeln, indikatorer, olika ”specs” så som F-specs för files, C-specs för calculations mfl. Numera ”behövs” inte dessa ursprungliga funktioner men de finns kvar…