Från Subrutin till Subprocedur

Använder Du fortfarande subrutiner? Verkar procedurer krångligt? Behöver vi verkligen service-program? Måste vi skapa gemensamma ”copy”-sourcar? Vad ska man med procedurer till egentligen? Är det här några av Dina funderingar kring procedurer? Procedurer i sin enklaste form är inte svårare än subrutiner.  Jämför det här: begsr funktion; //Funktionens rpg-kod endsr; dcl-proc funktion; //Funktionens rpg-kod end-proc;…